REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Релігієзнавство → Релігієзнавство

2001.

Додаткова:

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового завета. Канонические – М., 1989.

Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М, 1980.

Валаев Р.Ч. Тайны египетских пирамид. – М., 1991.

Васильев А.С. История религий Востока. – М., 1988.

Гече Г. Библейские истории. – М.,1998.

Жак Кристиан Египет великих фараонов. – М., 1992.

Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. – М., 1999.

Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.

Крамер С. история начинается в шумере. – М., 1991.

Крывелев И.А. Библия: Историко-критический анализ. – М., 1983.

Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М., 1989.

Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М., 1999.

Мифологический словарь./ Под ред. Е.М. Мелетинского. – М., 1991.

Мифы народов мира: в 2 т. – М., 1995.

Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М., 1992.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Томпсон М. Восточная философия. – М., 2001.

Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., 1998.

Широкова Г. Древние кельты. – Л., 1986.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

ТЕМА № 4 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: БУДДИЗМ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Історія виникнення буддизму.

Основи віровчення та культу.

Буддійське мистецтво і архітектура.

Морально-етичні норми буддизму.

Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.

Мета вивчення теми: показати витоки виникнення найдавнішої світової релігії, особливості її віровчення та культу; ознайомити з основними течіями у буддизмі.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: буддизм, нірвана, ахімса, восьмирічний шлях, чотири істини буддизму, закон дхарми, чакра, ступа, хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Що таке світові релігії?

Розкажіть про історію виникнення буддизму.

Що Ви знаєте про Будду Шакьямуні?

Які риси буддизму зближають його з іншими світовими релігіями?

У чому полягає відмінність буддизму від інших релігій?

Охарактеризуйте основи віровчення буддизму і чотири благородні істини, восьмирічний шлях, закон карми, закон дхарми, космологію буддизму, священні книги буддизму.

Морально-етичні норми буддизму. Основні течії у буддизмі: хінаяна, махаяна, дзен-буддизм, ламаїзм.

Теми рефератів

Історичні умови виникнення буддизму.

Основні форми медитації та їх значення у буддизмі.

Космологія буддизму.

Причини росту популярності буддизму у світі.

Відмітні особливості ріндзай-дзен і сото-дзен.

Історична оцінка буддизму.

Особливості буддійської культової архітектури та мистецтва

Основні течії і напрямки буддизму.

Ламаїзм та його особливості.

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1995.

Ерышев А.А. Религиеведение. – К.,1999.

Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.,1999.

Лубський В.І.Релігієзнавство. – К., 1997.

Мень А. История религий. В 2-х кн. Книга первая. В поисках Пути, истины и Жизни. – М.,1999.

Основы религиоведения / Под ред. И.Н. Яблокова. – М., 1994.

Радугин А.А. Введение в религиоведение: Курс лекций. – М., 1996.

Релігієзнавство: Навчальний посібник / за ред. М.Ф. Рибачука. – К.,1997.

Релігієзнавство: Підручник / За ред. В.І. Лубського, В.І. Теремка. – К., 2000.

Релігієзнавчий словник. – К., 1996.

Религия и современность / Под ред. Ш.М. Мунчаева. – М., 1998.

Религия в истории и культуре: Учебник для вузов / Писманик М.Г., Вертинский А.В., Демьяненко С.П. – М., 1998.

Ходькова Л.П. Релігієзнавство. – Львів, 2001.

Додаткова:

Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1983.

Корнев В.И. Буддизм – религия востока. – М., 1990.

Кочетов А.Н. Буддизм. – М., 1983.

Кочетов А.Н. Ламаизм. – М., 1973

Крывелев И.А.История религий. Т.2. – М., 1976.

Мифологический словарь. – М., 1996.

Рерих Н. Шамбала сияющая. – М., 1990.

Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986.

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1989.

Щекин Г.В. Религии мира. – К., 1995.

Эрикер К. Буддизм. – М., 2000.

ТЕМА № 5 СВІТОВІ РЕЛІГІЇ: ІСЛАМ

Ознайомтеся з темою за наступним планом:

Причини виникнення та історія розвитку ісламу.

Основи віровчення та культу.

Священне писання ісламу: Коран та Сунна.

Основні напрямки в ісламі.

Традиціоналізм та модернізм в ісламі.

Ісламський фундаменталізм.

Мета вивчення теми: ознайомлення з ісламом – однією з трьох світових монотеїстичних релігій, з особливостями його віровчення та культу; з'ясувати, чому ця релігія, яка виникла значно пізніше усіх інших монотеїстичних вірувань, змогла духовно об'єднати мільйони людей.

Спочатку повторіть матеріал, отриманий на лекціях, потім опрацюйте вказану літературу і занотуйте в конспект визначення основних понять: іслам, Коран, Сунна, хадж, намаз, газават, шиїзм, сунізм, джихад, шарада, салят, міхраб, ракат, закят, саум, іхрам, шаріат, фікха, улем, каді, суфізм.

Після систематизації самостійно отриманих знань приступіть до написання конспекту відповіді (на кожен пункт плану окремо), реферату, в якому необхідно висловити власні думки. Обсяг реферату довільний.

Дайте відповіді на запитання для самоконтролю.

Запитання для самоконтролю

Розкрийте причини виникнення ісламу та історію його розвитку.

Які основні догмати ісламу?

Охарактеризуйте основи віровчення та культу ісламу.

Охарактеризуйте п'ять „стовпів віри" ісламу.

Що представляють собою Коран та Сунна.

Які основні напрямки в ісламі Ви знаєте?

У чому полягає традиціоналізм та модернізм в ісламі?

З чим пов'язано посилення ролі ісламу в економічній, політичній і духовній сферах життя східних країн?

Що таке ісламський фундаменталізм?

Теми рефератів

Взаємовідносини ісламу з соціальними інститутами.

Духовно-політичний портрет Мухаммеда.

Відносини між християнським світом та мусульманами.

Ісламський фундаменталізм.

Значення Корану для мусульман та його зміст.

Трактування понять "Бог", "закон", "істина" в ісламі.

Основні обов'язки мусульман перед Аллахом, людьми та


 
Загрузка...