REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Цінні папери → Інструменти ринку цінних паперів

Реферат на тему:

Інструменти ринку цінних паперів

Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передання грошових та інших прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

Розглянемо фундаментальні властивості цінних паперів.

Ринковість — це здатність цінних паперів купуватися та продаватися на ринку, бути самостійним платіжним засобом, а також об'єктом інших цивільних відносин (позики, спадщини, дарування, гарантії тощо).

Дохідність — це властивість цінних паперів бути засобом збереження і нагромадження багатства.

Ризикованість — це властивість цінних паперів завдавати їх власникам грошових витрат через зменшення своєї дохідності з різних причин.

Ліквідність — це властивість цінних паперів швидко перетворюватися на гроші без великих витрат для власника.

Спекулятивність — це можливість цінних паперів стати об'єктом спекуляції.

Стандартність — по-перше, це відповідність зовнішнього оформлення цінних паперів єдиним законодавче визначеним вимогам (при цьому цінні папери можуть існувати як у матеріальному вигляді, так і в дематеріалізованій формі як записи на рахунках); по-друге, це однаковість правових наслідків для суб'єктів ринку щодо операцій із цінними паперами окремих груп і видів.

Класифікація цінних паперів

Ознака класифікації

Види цінних паперів

1

2

Економічна природа

Відносини співвласності — акція Кредитні відносини — облігація, нота, вексель

Тип права, що реалізується

Грошові вимоги — облігація, вексель Майнові права — Інвестиційний сертифікат, закладна, коносамент Участь в управлінні — акція

Тип втіленої власності

Грошові — облігація, вексель Капітальні незамінні — ощадний сертифікат, закладна замінні — облігації державної позики, приватної фірми, акція, Інвестиційний сертифікат

Економічний статус

Фондові першого порядку (первинні) — акція, облігація, банківський вексель другого порядку (вторинні) — опцюн, ф'ючерс, варант Комерційні третього порядку — вексель, коносамент, акредитив

Матеріальна форма

Відособлені документи Записи на рахунках

Вираження номіналу

Національна валюта Іноземна валюта Подвійного вираження

Форма власності

Державні уряду, міністерств, відомств, муніципальні — облігація, нота, казначейський вексель Недержавні банків — акція, облігація, вексель корпорацій — акція, облігація, вексель Індивідуальні — вексель, чек

Національна належність

Національні Міжнародні Іноземних емітентів міжнародних емітентів

Специфіка

Випускаються тільки банком — депозитні й ощадні сертифікати, валютні ф'ючерси й опцюни, чеки Випускаються банками та Іншими емітентами — коносаменти, товарні ф'ючерси, опцюнні контракти

Цільова орієнтація

Інвестиційні Ринкові

Оборотність

Оборотні Необоротні 3 обмеженою оборотністю

Фіксація дохідності

3 фіксованим доходом — привілейована акція, облігація, вексель, казначейські зобов'язання 3 плаваючою ставкою доходу — облігація з плаваючим відсотком 3 доходом, що залежить від розміру прибутку — акція, Інвестиційний сертифікат

Порядок відзиву

Відзивні

Невідзивні

Передання майнових прав

На пред'явника — облігація на пред'явника, акція на пред'явника Перевідні — перевідна облігація, перевідний вексель Іменні — закладна, Іменна акція, акредитив

Черговість задоволення претензій

Старші — облігація, привілейована акція Молодші — прості акції

Терміновість погашення

Короткотермінові — до одного року Середньотермінові — 1-5 років Довготермінові — понад 5 років Безтермінові

Порядок виконання терміну погашення

Термінові Термін за пред'явленням

Пайові цінні папери — це папери, за якими емітент не несе зобов'язання повернути кошти, інвестовані у його діяльність, але підтверджують участь у статутному фонді й надають власникам право на участь в управлінні справами емітента й отримання частки прибутку у вигляді дивідендів та частки майна при ліквідації. Зокрема, це акції, інвестиційні сертифікати.

Боргові цінні папери — це папери, за якими емітент несе зобов'язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, але не дають права власникам на участь в управлінні справами емітента. Зокрема, це облігації, векселі.

Похідні фінансові інструменти — опціони, ф'ючерси, варанти — це особливі фондові цінності, що фіксують проміжні права партнерів при укладенні угоди. Вони не дають ані права власності, ані права на отримання доходу, але засвідчують право на купівлю або продаж цінних паперів різних видів (найчастіше акцій).

Ринок акцій

Акція — це цінний папір без встановленого строку обігу, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі акціонерного товариства, підтверджує членство в ньому та право на участь в управлінні ним; дає право на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства. Акції займають близько ЗО % загального фінансування на РЦП провідних країн.

Випуск акцій здійснюється в таких випадках:

• при акціонуванні, заснуванні акціонерного товариства для формування статутного капіталу; мета — забезпечити початковий капітал при розширенні господарської діяльності;

• при залученні додаткових фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності; мета — додатково мобілізувати капітал


 
Загрузка...