REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Цінні папери → Ф’ючерсні контракти і його особливості

РЕФЕРАТ

на тему:

"Ф'ючерсні контракти і його особливості"

ПЛАН

Вступ

1. Поняття ф'ючерсного контракту

2. Врегулювання обов'язків по ф'ючерсних контрактах

3. Суть ф'ючерсних цін на процентні ставки та арбітражу

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Ф'ючерсними називають угоди, пов'язані з взаємною передачею прав і обов'язків у відношенні стандартних контрактів на постачання біржового товару. При цьому такі угоди на відміну від угод на реальний товар не передбачають зобов'язання сторін поставити чи прийняти реальний товар (у термін, обумовлений контрактом), а припускають купівлю і продаж прав на товар (паперові угоди).

Нині ф'ючерсні біржі переважають і діють практично у всіх країнах Заходу. Вони дозволяють швидше реалізовувати товар, зменшувати ризик втрат від несприятливих змін цін, прискорювати повернення авансованого капіталу в грошовій формі в кількості, максимально близькому спочатку авансованому капіталу, плюс відповідний прибуток.

Крім того ф'ючерсна торгівля дозволяє прискорювати повернення авансованого капіталу в грошовій формі в кількості, максимально близькому спочатку авансованому капіталу плюс відповідний прибуток. При цьому відбувається своєрідний поділ функцій між банком і біржею: банк кредитує тільки ту частину товарної вартості, що, на його думку, буде відшкодована незалежно від кон'юнктурних коливань, а ф'ючерсна біржа покриває різницю між банківським кредитом і ціною реалізації товару. Ф'ючерсна торгівля забезпечує економію резервних засобів, які підприємець тримає на випадок несприятливої кон'юнктури.

1. Поняття ф'ючерсного контракту

Предметом ф'ючерсної угоди є ф'ючерсний контракт - документ, що визначає права й обов'язки на одержання чи передачу майна (включаючи гроші, валютні цінності і цінні папери) чи інформації з указівкою порядку такого одержання чи передачі. При цьому він не є цінним папером.

Ф'ючерсний контракт не може бути просто анульований, чи, відповідно до біржової термінології, ліквідований. Якщо він укладений, то може бути ліквідований або шляхом виведення протилежної угоди з рівною кількістю товару, або постачанням обумовленого товару в термін, передбачений контрактом.

У переважній більшості випадків має місце компенсація і лише по 1-3% контрактів поставляються фізичні товари. Постачання товарів на ф'ючерсних біржах дозволені у визначені місяці, називані позиціями. Наприклад, на Нью-Йоркській біржі кава, какао і цукру вона дозволена тільки в березні, травні, липні, вересні і грудні, причому продавець може поставити товар у будь-який день місяця. Однак продавці біржових контрактів йдуть на постачання товару по них лише в особливі випадках, тому що це зв'язано з додатковими витратами в порівнянні з його продажем на ринку реального товару. При термінових угодах покупець не розраховує одержати цінності, що купуються їм,, а продавець-передати продавані їм цінності.

Результатом таких угод є не передача реального товару, а сплата чи одержання різниці між ціною контракту в день його висновку і ціною в день виконання. Наприклад, продавець продав у січні на біржі партію міді за ціною 960 ф. ст. за 1 т з постачанням у березні. Якщо до терміну постачання ціна на біржі на мідь підвищиться до 965 ф. ст. за 1 т, він виявиться стороною, що програла, а покупець, навпаки, - що виграла. Продавець як програв сторона повинна сплатити різницю в 5 ф. ст. шляхом висновку так називаної зворотної (офсетної) угоди, тобто угоди на покупку такої ж партії товару за ціною 965 ф. ст. за 1 т, чи, але біржової термінології, ліквідувати контракт. Покупець, у свою чергу, укладає в березні офсетну угоду, тобто угоду на продаж такої ж партії товару за ціною 965 ф. ст. за 1 т, і в такий спосіб виграє 5 ф. ст. за 1 т. При угодах на термін одна сторона завжди виграє, інша програє.

Для максимального прискорення висновку термінових угод, полегшення ліквідації контрактів і спрощення розрахунків по них існують цілком стандартизовані форми ф'ючерсних контрактом. Кожен ф'ючерсний контракт містить установлене правилами біржі кількість товару. Наприклад, по цукрі - 50 т, каучуку, міді, свинцю і цинку - 25 т, кава - 5 т и т.д. Відхилення фактичної ваги від контрактного не повинно перевищувати 3%.

При висновку ф'ючерсного контракту узгоджуються тільки дві основних умови: ціна і позиція (термін постачання). Всі інші умови стандартні і визначаються біржовими правилами (крім контрактів на кольорові метали, де вказується також і кількість товару - найчастіше 100 т).

Термін постачання за ф'ючерсним контрактом установлюється визначенням тривалості позиції. Наприклад, стандартний контракт Лондонської й іншої бірж по каучуку може бути укладений на кожен окремий наступний місяць - місячну позицію; на цукор, какао, мідь, цинк, олово, свинець - на кожну наступну тримісячну позицію. Усі ф'ючерсні контракти на відміну від контрактів на реальний товар в обов'язковому порядку повинні бути негайно зареєстровані в розрахунковій палаті, що мається при кожній біржі. Після реєстрації ф'ючерсного контракту члени біржі - продавець і покупець - більше не виступають у відношенні один одного як сторони, що підписали контракт. Вони мають справу тільки з розрахунковою палатою біржі. Кожна сторона може в однобічному порядку в будь-який момент ліквідувати ф'ючерсний контракт шляхом висновку офсетної угоди на таку ж кількість товару. Ліквідація ф'ючерсного контракту припускає сплату розрахунковій палаті або одержання від її різниці між ціною контракту в день його висновку і поточною ціною.

Якщо ф'ючерсний контракт не був ліквідований до витікання його терміну шляхом висновку офсетного контракту, то продавець може поставити реальний товар, а покупець прийняти його на умовах, обумовлених правилами даної біржі. У цьому випадку продавець повинний не пізніше, ніж за 5 біржових днів до настання термінової позиції послати через брокера в розрахункову палату біржі повідомлення (називане в США "нотіс", в Англії - "тендер") про своє бажання здати реальний товар.

Наступного дня Розрахункова палата вибирає покупця, що раніш усіх купив контракт, і направляє йому через його брокера повідомлення про постав, одночасно інформують брокера продавця, кому призначається товар. Покупець, що побажав прийняти реальний товар за контрактом, одержує складське свідчення проти чека, виписаного на користь продавця. Постачанням реального товару завершується обмежене число ф'ючерсних угод (менш 2%).

2. Врегулювання обов'язків по ф'ючерсних контрактах

Клієнт, який бажає купити або продати валюту, звертається до брокера біржі та укладає з ним договір-доручення на брокерське обслуговування.

Для гарантії виконання взятих на себе зобов'язань з учасників біржа бере заставу - певну суму від розміру ф'ючерсного контракту.

Розмір застави коливається від 10 до 20%.

Наявність застави означає, що учасник відкриває позицію, яка має поточну і розрахункову ціни.

Поточна ціна позиції - ціна її відкриття, якщо вона відкрита у поточний торговий день, або ціна останнього перерахунку ціни відкритої позиції, якщо вона відкрита в попередні торгові дні.

Розрахункова ціна позиції - це вартість ф'ючерсу на кінець торгової сесії, яка визначається котирувальною


 
Загрузка...