REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Цінні папери → ДОГОВІР TC "ДОГОВІР" щодо надання брокерських послуг TC "щодо надання брокерських послуг"

ДОГОВІР
щодо надання брокерських послуг

м. ____________ "____" ___________ 199 ___ р.

КЛІЄНТ: _________________________________________________________________,

в особі _______________________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________________________________________,

з одного боку, і

БРОКЕР: _________________________________________________________________,

(найменування підприємства, що надає брокерські послуги)

в особі _______________________________________________________________________,

що діє на підставі ______________________________________________________________,

з іншого боку,

уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. КЛІЄНТ доручає, а БРОКЕР зобов'язується:

а) здійснювати угоди від імені та за рахунок КЛІЄНТА (на підставі договору доручення та разової довіреності);

б) здійснювати угоди для КЛІЄНТА від імені БРОКЕРА (на підставі договору комісії);

в) надавати КЛІЄНТУ інформаційні послуги, пов'язані з реалізацією та придбанням товару.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОРУЧЕННЯ

2.1. БРОКЕР гарантує, що він володіє правом здійснення угод, які є предметом Даного Договору.

2.2. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА, керуючись чинним законодавством.

БРОКЕР зобов'язаний інформувати КЛІЄНТА про вимоги, що ставляться до біржових товарів.

2.3. БРОКЕР виконує доручення КЛІЄНТА з наступних типів угод:

2.3.1. Угода з реальним товаром. У цьому випадку БРОКЕР або КЛІЄНТ виступають як продавець або покупець товару, що постачається у певний термін з моменту реєстрації угоди на біржі.

2.3.2. Угода з умовою. У цьому випадку КЛІЄНТ дає доручення продати реальний товар за умови одночасної купівлі для КЛІЄНТА іншого реального товару. При отриманні такого доручення БРОКЕР має право відмовитися від його виконання. Якщо БРОКЕР продасть товар, але не виконає доручення в частині купівлі іншого товару, він позбавляється права на винагороду за угодою з умовою.

2.3.3. Угода з цінними паперами.

2.3.4. Із вказаних у пунктах 2.3.1, 2.3.2 типів угод КЛІЄНТ може давати БРОКЕРУ наступні види доручень:

1. Купити товар за поточною біржовою ціною дня.

2. Продати товар за поточною біржовою ціною дня.

3. Купити товар за ціною не вище заданої.

4. Продати товар за ціною не нижче заданої.

5. Купити товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

6. Продати товар у момент, коли ціна на нього досягне певного (порогового) значення.

2.4. Крім того, БРОКЕР надає КЛІЄНТУ наступні послуги:

а) інформує про поточну біржову ціну на конкретний товар;

б) інформує про наявність конкретного товару на біржі.

2.5. Сторонами приймається наступний порядок виконання доручень щодо продажу реально існуючого товару:

2.5.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ договір доручення або договір комісії, підписані з його боку, надає гарантію виконання зобов'язання, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

КЛІЄНТ зобов'язаний за свій рахунок спакувати, замаркірувати товар у відповідності до вимог стандартів, технічних умов, а також до вимог, що пред'являються до біржових товарів, відвантажити товар за адресою біржі. З цього моменту КЛІЄНТ втрачає право розпоряджатися товаром до отримання звіту БРОКЕРА про здійснення угоди або повідомлення про зняття товару з торгів.

2.5.2. БРОКЕР, отримавши пропозицію, зобов'язаний негайно розпочати роботу щодо виконання доручення КЛІЄНТА на біржі.

2.5.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов'язаний у _______денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.5.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у ___ денний термін сплатити БРОКЕРУ винагороду за виконане доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов'язання, що витікають із укладеної угоди.

Термін відвантаження товару визначається у договорах доручення, комісії або поставки.

2.5.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов'язаний у _______денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.5.6. Якщо товар у відповідності до правил біржової торгівлі знятий з торгів, БРОКЕР зобов'язаний повідомити про це КЛІЄНТА в _________денний термін за формою, вказаною у Додатку № 2. КЛІЄНТ зобов'язаний у _______денний термін з моменту отримання повідомлення БРОКЕРА знизити ціну або відкликати пропозицію.

У випадку відкликання пропозиції КЛІЄНТ у ___ денний термін з моменту отримання повідомлення оплачує БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення у розмірі __________ ________________________________________ грн.

2.5.7. КЛІЄНТ може в договорі доручення або комісії надати БРОКЕРУ право часткової реалізації товару, зазначеного в договорі.

2.6. При виконанні доручень з купівлі за угодами з реальним товаром приймається наступний порядок:

2.6.1. КЛІЄНТ направляє БРОКЕРУ підписаний договір доручення або договір комісії, а також надає гарантію своєї сплатоспроможності, довіреність на право здійснення угоди, необхідну при здійсненні угоди від імені КЛІЄНТА.

2.6.2. БРОКЕР, отримавши доручення, зобов'язаний негайно почати роботу щодо його виконання.

2.6.3. Виконавши доручення, БРОКЕР зобов'язаний у ____________ денний термін подати звіт (Додаток № 1) з документами, отриманими від контрагента за здійсненою угодою, враховуючи оформлений примірник укладеного з контрагентом договору.

2.6.4. Отримавши звіт БРОКЕРА, КЛІЄНТ повинен у _____ денний термін оплатити БРОКЕРУ винагороду за виконання доручення, вартість реєстрації угоди на біржі, а також виконати інші свої зобов'язання, що витікають із укладеної угоди.

2.6.5. Якщо КЛІЄНТ має заперечення за звітом, він зобов'язаний у ____ денний термін з моменту отримання звіту повідомити про них БРОКЕРА. У протилежному випадку звіт вважається прийнятим КЛІЄНТОМ.

2.6.6. Якщо по закінченні терміну дії договору доручення або комісії БРОКЕР не виконає доручення з незалежних від нього причин, він повідомляє про це КЛІЄНТА, який у ___ денний термін з моменту отримання повідомлення зобов'язаний оплатити БРОКЕРУ зазнані витрати з виконання доручення в розмірі


 
Загрузка...