REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Соціологія → Методи соціально-педагогічної діяльності

Міністерство освіти України

Національний педагогічний університет

ім. М.П. Драгоманова

Курсова робота

Методи соціально-педагогічної діяльності

Київ 2000

Студентки 23 СП групи

Соціально-гуманітарного

Факультету

Карбишевої Т.О.

Зміст

Вступ 3-5

Розділ I Методи соціально-педагогічних досліджень 6-8

 • Метод спостереження 8-12

 • Опитування в соціологічному дослідженні 12-16

 • Метод вивчення документів 16-17

 • Метод експерименту 17-19

  1.5 Соціметрична і реферктометрична процедури 19-21

 • Тестування 21-23

 • Фокусовані групові інтерв'ю в соціальній педагогіці 23-24

  Розділ II Технологія підготовки та проведення дослідження 25

 • Загальна методика дослідження 25-27

 • Підготовчий етап соціально-педагогічного дослідження 27-30

  2.3. Обгрунтування вибірки 30-32

 • Обробка і аналіз даних 32-33

  Висновок 34-35

  Література 36

  ВСТУП

  За останню чверть віку у нашій країні утворилася безодня між розвитком теоретичних підвалин методології емпіричного соціологічного дослідження (як у галузі організації і проведення збору первинної соціологічної інформації, так і в галузі аналізу одержаного матеріалу) і практикою емпіричних досліджень. Причина розриву між "високою теорією" і "жалюгідною практикою" полягала переважно в тому, що база нагромадження конкретних методичних прийомів, які, з одного боку повинні відповідати необхідним вимогам, а з іншого – відповідати реальним можливостям їх виконання, була надто обмеженою. Емпіричні соціологічні дослідження, які провадились у нашій країні з середини 60-х років до кінця 80-х окремими академічними колективами або соціологічними лабораторіями великих підприємств, були неспроможні нагромадити достатній практичний досвід через низку причин.

  По-перше, соціологічні дослідження були, як правило, ініціативними, тобто "соціальним замовником" виступав сам автор, відповідно, і результати з погляду їх значимості і якості "гідним чином" оцінювалися переважно авторами.

  По-друге, через обмежені фінансові-організаційні можливості та незацікавленість реального замовника, дослідження були надто тривалими – одне дослідження планувалося авторським колективом на три – п'ять років, що , природно, обмежувало можливість апробації усіх теоритично розроблених вимог організаційних і методичних прийомів. А скільки збиралася інформація силами самих співробітників або мобілізованої "громадськості', то й досвід організації праці власне інтерв'юерів, був нереальним.

  І насамкінець, дослідження проводились загалом на локальних об'єктах – одне чи кілька підприємств, школи, вузи.

  З початку, 90-х років ситуація кординально змінилася. Інтерес до громадської думки з боку різноманітних соціальних і політичних структур стимулював значне зростання широко-маштабних регіональних і загальнонаціональних соціологічних опитувань населення. Для одержання актуальної оперативної інформації про стан громадської думки соціологи у своїй повсякденній практиці змушені були використовувати різноманітні методичні прийоми, щоб інтенсифікувати праці і скоротити терміни проведення опитувань. Тепер у межах емпіричної соціології нагромаджений достатньо широкий аресенал методів збору первинної інформації, багато з яких удосконалюється і модернізується.

  Педагогічна соціологія використовує методи теоритичного дослідження, спільні для всіх наук: аналіз, синтез, порівняння, уніфікація узагальнення тощо. Дедалі ширшого застосування набувають методи моделювання, експертних оцінок. Як міждисциплінарна наука, соціальна педагогіка широко використовує методи емпіричні, що застосовуються як у педагогіці так і в соціології. Але якщо в педагогіці анкетування, інтерв'ювання, контент-аналіз є додактовим, то в соціальній педагогіці вони - основні. Оскільки ж дослідження в цій галузі здебільшого соціально-педагогічні, то медоти експеременту психолого-педагогічного спостереження дають змогу глибше пізнавати спостережувані явища.

  Проведення соціолого-педагогічного дослідження підкоряється певній стратегії, яка втілюється в програмі. Стратегія дослідження визначає підхід як до теоритичного вивчення, а також шляхів узагальнення отриманих даних. Такий цілісний підхід до дослідницького проекту потребує комплексного розгляду основних моментів дослідження. Ключовими питаннями такого розгляду мають стати вирішення методичних питань збору емпіричного матеріалу, логіка інтерпритації отриманих даних.

  Соціолого-педагогічні дослідження спрямовані на пошуки нових, більш прогресивних і ефекивних в умовах трансформації суспільства рішень завдань навчання і виховання особистості. Тому формулюючи поняття "проблема", слід зазначити, що його сутність полягає у розриві між фактичним і бажаним в об'єктивно існуючій суперечності.

  Щоб провести соціально-педагогічне дослідження потрібно знати методи збору первинної інформації, їх переваги і недоліки та обов'язково технологію проведення дослідження. Трапляються випадки коли проводять дослідження некомпететні люди, при цьому допускаються численні порушення процедури дослідження. Тому метою нашого дослідження є вивчення, узагальнення методів соціально-педагогічної діяльності. Ми вбачаємо своє завдання в тому, щоб звернути увагу на основні розроблені соціолічною наукою вимоги і правила, які дають змогу врахувати можливості помилки соціологічного дослідження при інтерпритації матеріалу.

  Розділ I. Методи соціально-педагогічних досліджень.

  Поняття "метод" використовувалося в стародавньому світі як синонім "учіння". Метод являє собою систему пізнавальних та перетворюючих засобів, прийомів, принципів та підходів, які може застосувавити конкретна наука для пізнання свого предмета.

  У педагогіці, психології виступає також засобом реалізації психологічного пізнання предмета наука в конкретних умовах, з використанням конкретних прийомів дослідження та відносно конкретних характеристик досліджуваного предмета. Таким чином, метод у психології слід розглядати на двох рівнях:

 • як науковий метод у педагогіці у системному визначенні його змісту та

 • як конкретний засіб соціально-педагогічного дослідження, зміст якого визначається предметом конкретного дослідження та ситуацією реалізації даного дослідження.

  Розрізняють універсальні та спеціальні методи соціально-педагогічного дослідження. Універсальними називають методи дослідження, які використовуються не тільки в соціальній-педагогіці, а й в інших галузях наукового знання: як у споріднених за


 •  
  Загрузка...