REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Соціологія → СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ЗМІНИ І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

ПРЕДМЕТ:СОЦІОЛОГІЯ

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

СОЦІАЛЬНІ І КУЛЬТУРНІ ЗМІНИ І СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ"

ВСТУП

Дотепер розглядали соціальну структуру і її елементи як сформовані і статичні утворення. Те ж можна сказати про соціальні зв'язки між цими елементами. Однак навіть швидкий погляд на суспільство і на окремі його складові дозволяє зрозуміти, що в соціальній сфері немає незмінних об'єктів і суб'єктів. Змінюються культурні комплекси, склад груп, взаємини між людьми. Це у свою чергу впливає на зміни суспільства, його політики, способу життя людей. Якщо порівняти спосіб життя людей, що жили в стародавності і живуть сьогодні, скажемо, у Швейцарії, то стане ясно, що прогрес, якого досягло суспільство, зв'язаний з постійними змінами, що відбуваються, буквально у всіх сферах соціального життя.

Вивчаючи зміни, що відбуваються в суспільстві, їх звичайно розділяють на соціальні - зміни в соціальній структурі і соціальних взаємозв'язках у суспільстві і культурні - зміни в культурі суспільства.

Соціальні зміни можуть містити в собі приріст населення, ріст освітнього рівня, зменшення поінформованості, зміну оточення особистості при переїзді із села в місто, зміну взаємин між робітниками й адміністрацією, коли на підприємстві відбувається реорганізація, і т.д. і т.п.

Культурні зміни можуть містити в собі винахід і популяризацію автомобіля, поява нових слів у нашій мові, зміна норм правильного поводження і моралі, нові форми мистецтва, музики і т.д. Часто культурні зміни одночасно є і соціальними. Наприклад, зміна норм моралі може привести до зміни взаємин між соціальними общностями і навпаки. Практично усі важливі зміни мають як культурний, так і соціальний аспекти, а тому до них застосовується термін "соціокультурні зміни".

Важливо визначити розходження між соціальними зміною і прогресом. Термін "прогрес" виражає ціннісна думка. Прогрес означає зміна в бажаному напрямку. Але в чиїх цінностях може бути обмірювана ця бажаність?

Бурхливий ріст міст, вторгнення техніки в природу, будівництво атомних електростанцій - чи не так усе це необхідно і бажано? Тому замість оцінного терміна "прогрес" соціологи користаються нейтральним поняттям "зміна".

1. ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Відкриття - це поділюване багатьма людьми сприйняття аспекту реальності, раніше невідомого. Людина відкриває принцип важеля, циркуляцію чи крові умовний рефлекс. Відкриття додає нову рису в запаси знань, перевірених людьми, сприйнятих ними. Воно завжди додає щось нове до культури, тому що, хоча аспект, що відкривається, завжди існував, він стає частиною лантуха-тури тільки після його відкриття.

Відкриття перетворюється у фактор соціальної зміни лише тоді, коли воно може бути використано, коли воно стало частиною чи суспільства людських відносин. Так, відкриття фізіологів і психологів, що складає в тім, що чоловік і жінка володіють однаковими інтелектуальними здібностями, не змусило більшість чоловіків змінити свої установки стосовно статусу жінки, але уможливило відмовитися від патріархальних відносин XІ в. і понизило ступінь чоловічого детермінування в суспільстві.

Коли нове знання використовується для розвитку технології, практично завжди з'являються зміни в цілому. Древні греки за 100 років до нашої ери мали представлення про енергію пари. В Олександрії була навіть побудована маленька парова машина для розваги, але сила пари не робила соціальних змін доти, поки через дві тисячі років це відкриття не стало серйозно використовуватися людьми.

Винахід. Винахід часто визначають як нову комбінацію чи нове використання існуючого знання. Саме в такий спосіб винахідник Джордж Селден у 1895 р., комбінуючи двигун, паливний бак, пасову передачу і колеса, винайшов автомобіль. Жодна з речей, що складають винахід, не була новинкою: люди вже давно використовували їх у повсякденній практиці. Новим моментом стала комбінація уже відомих предметів. Ідея комбінації дозволяє створювати те, що раніше не існувало.

Винаходи можуть бути розділені на два типи: матеріальні (такі, як цибуля, стріли, телефон чи літак) і соціальні (такі, наприклад, як алфавіт, конституційний уряд, виборна демократія і т.д.). У кожнім випадку створюється комбінація добре відомих елементів. Винахід є постійним процесом, коли кожен новий винахід стає останнім у ряді попередніх. Таким чином, винахідництво являє собою процес (про процеси ми будемо говорити трохи пізніше).

Американський учений Джон Гиллин (158, с. 52-54) відзначав, що винахід може бути новим за формою, функціонуванню і значенню. Форма означає вид нового об'єкта чи дій, нового типу поводження; функціонування - це те, що відбувається за допомогою даного винаходу і, нарешті, значення - це довгострокові наслідки його використання людьми. У побут досить міцно ввійшло слово "інновація", що містить у собі як відкриття, так і винахід. Надалі термін "інновація" буде використовуватися нами саме в цьому змісті.

Дифузія. Навіть саме винахідливе суспільство може винайти тільки найпростіші форми змін. Частіше ж усього соціальні зміни в суспільствах розвиваються через дифузію - поширення культурних рис і зразків від групи до групи і їхнє впровадження. Дифузія діє як усередині суспільств, так і між ними. Частівки, як вид фольклору, виникли в татар, а потім проникнули в російське середовище. Методи наукового керування, розроблені американською школою Ф. Тейлора, були впроваджені в інших суспільствах.

Дифузія можлива тільки в тих суспільствах, що вступають один з одним у тісний контакт. Дуже часто групи навмисно збільшують число контактів, щоб підсилити дифузію (наприклад, у випадку навчання менеджерів у США, Німеччині й інших розвитих країнах). Але іноді суспільство чи група прагне уникнути дифузії і знижує число контактів (наприклад, коли хочуть уникнути впливу небажаної ідеології). Звідси випливає висновок, що дифузія є селективною дією. Група приймає деякі культурні риси і відкидає інші. Так, ми приймаємо багато чого з європейської кухні, але проте не приймаємо католицької релігії.

Опір соціальним змінам і їхнє прийняття. Отже, не всі пропоновані інновації приймаються суспільством. Деякі можуть прийматися негайно, деякі - через тривалий час.

Одним з факторів, що впливають на опір змінам, можна вважати наявність специфічних установок і цінностей, що, відрізняючи від загальної установки на зміну, можуть заважати прийняттю зміни і навіть блокувати його. Наприклад, уряд намагається внести зміни в діючі закони, але на місцях це нововведення не приймається, незважаючи на те що багато хто усвідомлює його необхідність і своєчасність. Ця невдача виникає через те, що частині виконавців чи керівників новий закон не подобається, тому що він ущемляє їхні інтереси. Використовуючи свою владу, ці керівники можуть просто не виконувати під багатьма приводами вимоги нового закону й у такий спосіб блокувати його. Соціальні зміни завжди повинні переборювати опір специфічних установок і цінностей з тієї причини, що ніколи не буває такого сприятливого положення, коли всі одностайно підтримують соціальні зміни.

Фактором, що впливає на швидкість прийняття інновацій, є демонстрація їхніх можливостей перед широкою аудиторією. Досвід показує, що інновація швидше приймається, якщо може бути легко


 
Загрузка...