REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератів
"Митна вартість товару"

ПЛАН

1. Визначення митної вартості товару залежно від базисних умов поставки

2. Взаємозв'язок митної вартості і ВМД

3. Митна вартість залежно від умов поставки при імпорті товарів в Україну

4. Митна вартість залежно від умов поставки при експорті товарів з України

5. База нарахування митного збору й мита

6. Використана література

1. Як зазначено у Інструкції №307, митна вартість - ціна, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за товари та інші предмети на момент перетину митного кордону України.

Митна вартість товару використовується для нарахування митних платежів (мита, митних зборів, акцизного збору, ПДВ), включаючи стягнення штрафів і застосування інших санкцій за порушення митних правил. Тому найбільш важливим є визначення митної вартості насамперед для імпортерів.

Порядок визначення митної вартості товарів регулюється Законом України "Про Митний тариф України" від 05.04.2001 р. №2371-ІІІ (зі змінами та доповненнями) та Порядком визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженим Постановою КМУ від 05.10.98 р. №1598 (із змінами, внесеними Постановою КМУ від 12.10.2000 р. №1537).

Митна вартість товарів заявляється митному органу декларантом під час переміщення товарів через митний кордон України.

При визначенні митної вартості до неї включаються ціна товару, зазначена в рахунку-фактурі (рахунку-проформі), й фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунка-фактури (рахунка-проформи) - залежно від умов поставки цих товарів згідно з Правилами ІНКОТЕРМС-1990.

Митна вартість обов'язково зазначається у ВМД, а саме в таких її рядках:

  • 45 "Митна вартість" - вказується у валюті України митна вартість товару, заявленого у графі 31 "Вантажні місця і опис товару";

  • 12 "Загальна митна вартість" - ця вартість складається із сум, наведених у графах 45 основного та додаткових аркушів ВМД (або сум вартостей за листами специфікацій);

  • 46 "Статистична вартість" - це митна вартість товару у тисячах гривень, що заокруглюється за правилами заокруглення і використовується для статистичного обліку на митниці.

Базою для нарахування:

Митних зборів є загальна митна вартість товарів (графа 12 ВМД);

Мита - митна вартість товару, вказаного в графі 31 основного і додаткового аркушів ВМД (у випадках, передбачених законодавчими актами), або кількість товару, вказаного в графі 31.

Акцизного збору (для визначених категорій товарів) - митна вартість товару + сума митних зборів + сума мита.

Податку на додану вартість - митна вартість товару + сума мита + сума акцизного збору. Тут слід нагадати, що є таке поняття, як "митна вартість для цілей оподаткування ПДВ" - вартість, зазначена у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших видів винагород, пов'язаних з ввезенням (пересиланням) таких товарів, плати за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належать до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов'язкових платежів), за винятком податку на додану вартість, що включаються до ціни товарів (робіт, послуг) згідно із законами України з питань оподаткування (п. 4.3 ст. 4 Закону України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" ).

Є ряд методичних рекомендацій щодо визначення митної вартості як окремих товарів, так і за певних умов поставки.

Окремі особливості визначення митної вартості товарів залежно від базисних умов поставки наведені в Інструкції №307.

Так, при ввезенні товарів на митну територію України їх митна вартість визначається за фактурною вартістю1 до бази цін CIF-український порт, CIP-пункт призначення на кордоні України, CPT-пункт призначення на кордоні України чи DAF-кордон України. При цьому якщо товари куплені на умовах, відповідно до яких пункт поставки (призначення) розміщений поза митною територією України (наприклад, EXW-Будапешт, FOB-Токіо, CIF-Рига, DAF-Брест), то до фактурної вартості додаються додаткові, не включені витрати з доставки товарів до моменту перетину митного кордону України.

Митна вартість товару

1 Фактурна вартість - це вартість товарів, яка фактично сплачена чи підлягає сплаті або повинна компенсуватися зустрічними поставками товарів та зазначається в рахунку-фактурі (рахунку-проформі для договору міни) відповідно до умов зовнішньоторговельної угоди купівлі-продажу або міни (згідно з Інструкцією №307).

Митна вартість товару

Для випадків, коли умовами поставки передбачено пункт призначення, який міститься на митній території України (наприклад, CIP-Миколаїв, DDP-Львів), з фактурної вартості відраховуються витрати, які мали місце після моменту перетину митного кордону України.

При вивезенні товарів з митної території України їх митна вартість наводиться за фактурною вартістю до бази цін FOB-український порт, DAF-кордон України (пункт призначення на митному кордоні України) або CIP-пункт призначення на митному кордоні України. При цьому якщо товари продані на умовах, відповідно до яких пункт поставки (відвантаження) розміщений на митній території України (наприклад, EXW-Київ або FCA-Чернігів), то до фактурної вартості додаються витрати з доставки вантажу до моменту перетину митного кордону України.

Для випадків, коли умовами поставки передбачено пункт поставки (призначення), розміщений за межами митної території України (наприклад, CIF-Стамбул, DAF-польсько-німецький кордон), з фактурної вартості відраховуються витрати, здійснені після моменту перетину митного кордону України.

Найбільш чітко схема розрахунку митної вартості (як для імпорту, так і для експорту) подана в листі Державного митного комітету України від 29.09.95 р. №11/3-4118. У цьому листі також подано інформацію щодо визнання моменту перетину митного кордону для цілей визначення митної вартості (таблиці 6, 7).

Розгляньмо на прикладі процес формування митної вартості імпортованого товару залежно від умов поставки та відображення


 
Загрузка...