REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Державне регулювання економіки, Інвестиції → Характеристика митного режиму переробки товарів за межами митної території

Характеристика митного режиму переробки товарів

за межами митної території

Порядок використання митного режиму "переробка за межами митної території України" регулюється ст. 237-242, гл. 39 МКУ. Під зазначеним режимом варто розуміти такий режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обороті на митній території України, вивозяться з метою їхньої переробки за межами митної території України (при цьому до них не застосовуються заходи нетарифного й тарифного регулювання) та наступного повернення в Україну. У ст. 238 МКУ зазначено, що при переробці товарів за межами митної території України з ними дозволено робити ті самі операції, що провадяться при використанні режиму "переробка на митній території України" 1 (ст. 231 МКУ). Іншими словами, товари в режимі "переробка за межами митної території України" можуть вивозитися з України для наступних цілей 2:

Під терміном "переробка" варто розуміти операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних відносинах. Порядок здійснення зазначених операцій регулюється, зокрема, положеннями Закону № 327/95-ВР. У ньому зазначено, що:

до операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоеконо-мічних відносинах відносяться операції з перероблення (оброблення, збагачення або використання) товарів (для розглянутого митного режиму - за межами митної території України) за відповідну плату із застосуванням певного технологічного процесу, в результаті використання якого міняється код по ТН ЗЕД (незалежно від кількості переробних підприємств й етапів переробки) і виходить готова продукція (ст. 1 Закону № 327/95-ВР).

Варто врахувати, що попередньо надана іноземному переробнику для переробки давальницька сировина повинна бути основним матеріалом на конкретному та на заключному етапі його переробки і, крім того, складати у вартісному вираженні не менше ніж 20% 3 загальної вартості готової продукції, що повертається ук-раїнському замовнику 4. Тільки з огляду на ці додаткові умови, визначену операцію можна віднести до операцій з переробки давальницької сировини українського замовника.

Для їхньої обробки (тобто монтажу, зборки та налагодження, внаслідок чого виходять інші товари), ремонту (у тому числі відновлення та регу-лювання), для повного використання (витрати) цих товарів, що не є продуктами переробки, але сприяють процесу виготовлення зазначених продуктів переробки або полегшують його.

Вивезення давальницької сировини за межі митної території України. Сплата податків і зборів при вивезенні українським замовником давальницької сировини за межі митної території України для його переробки провадиться відповідно до ст. 5 Закону № 327/95-ВР. У зазначеному пункті розглянуто дві ситуації:

1) Законодавчими актами передбачено порядок нарахування податків і зборів при вивезенні певних товарів (тобто сировини) за межі митної території України.

У цьому випадку український замовник, що вивозить за межі митної території України давальницьку сировину для її переробки, повинен на суму вивізного (експортного) мита, інших податків і зборів (крім митних зборів) видати простий вексель 5 ДПІ за своїм місцезнаходженням. Цей вексель надає право українському замовнику на відстрочку сплати зазначеної в ньому суми податків і зборів на період здійснення операції з давальницькою сировиною (тобто на період з дати вивезення сировини за межі митної території України до дати ввезення на митну територію України вже виготовленої з цієї сировини готової продукції), але не більше ніж на 90 календарних днів з моменту оформлення вивізної ВМД 6. Якщо ж український замовник ввезе готову продукцію (виготовлену з раніше вивезеної давальницької сировини) на митну територію України в термін, на який йому надавалася відстрочка сплати суми, зазначеної у векселі, цей вексель погашається і вивізне (експортне) мито, податки та збори (крім митних зборів) не сплачуються 7 (п. 6, ст. 5 Закону № 327/95-ВР). Слід зазначити, що суми податків і зборів, зазначених у векселі, нараховуються умовно, тобто вони сплачуються тільки за певних умов (наприклад, порушення термінів ввезення готової продукції, виготовленої з раніше вивезеної давальницької сировини). Відзначимо також, що законодавці, при прийнятті Закону № 327/95-ВР, чітко вказали про відображення у векселі суми митного (експортного) мита (нараховується на загальних підставах відповідно до вимог Закону № 2097 і Закону № 2371 за ставками, установленими на експорт) і, крім того, вказали те, що сума митного збору у векселі не відображається (митний збір сплачується при вивезенні давальницької сировини за межі митної території України під час проходження митного контролю за ставками, затвердженими у додатку № 1 до Наказу № 363). Що стосується інших, зазначених у Законі № 327/95-ВР, "податків і зборів", зокрема, розглянутих нами експортного ПДВ і акцизного збору, то вони у векселі не повинні відображатися (ПДВ нараховується за нульовою ставкою при експорті товарів (пп. 6.2.1, п. 6.2 Закону № 168/97-ВР), а акцизний збір, відповідно до ст. 5 Декрету КМУ № 18-92, не сплачується при реалізації (тобто експорті) товарів за іноземну валюту).

Ввезення продуктів переробки на митну територію України. При ввезенні на митну територію України продуктів переробки, виготовлених у процесі ремонту, обробки, повного використання раніше вивезених товарів українського замовника, ввізне (імпортне) мито, акцизний і митний збори, ПДВ сплачуються як при імпорті товарів (відповідно до тих же нормативних актів, що і при ввезенні готової продукції, виготовленої з давальницької сировини (див. вище)).

Відповідно до ст. 239 МКУ вивезення товарів за межі митної території України в режимі "переробка за межами митної території України" здійснюється з дозволу митного органу (див. Наказ Держмитслужби № 609).

3 Відзначимо, що при розрахунку вартості давальницької сировини у вартості готової продукції враховується не тільки вартість усієї вивезеної давальницької сировини, але і витрати українського замовника з його доставки до іноземного виконавця.

При вивезенні окремих видів давальницької сировини, КМУ може встановлюватися не 20%, а інше вартісне співвідношення частини цієї сировини в готовій продукції, що ввозиться на митну територію України. У свою чергу, Торгово-промислова палата України (або регіональна торгово-промислова палата в Україні) може підтверджувати обсяг виходу готової продукції (у відсотках) по окремих операціях з давальницькою сировиною.

Сума податків і зборів, зазначена у векселі, наводиться в тій валюті, що є валютою зовнішньоекономічного контракту.

КМУ, залежно від технологічних особливостей виробництва (переробки), може встановлювати більші терміни проведення операцій з окремими видами давальницької сировини.

Податки та збори, зазначені у векселі, також не сплачуються, якщо давальницька сировина: втрачається


 
Загрузка...