REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Технології → Методи підготовки речовини для проведення дослідів в експериментальній геохімії і петрології

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Геологічний факультет

Кафедра мінералогії, геохіміїі петрографії

РЕФЕРАТ

на тему:

"Методи підготовки речовини для проведення дослідів в експериментальній геохімії і петрології"

Виконала: Беспалова Л.А.

Перевірив: Гожик А.П.

КИЇВ-2004

РЕФЕРАТ

Реферат про методи підготовки речовини для проведення дослідів в експериментальній геохімії і петрології: 15 с., 2 табл., 2 джерела.

У даній роботі розглядається методика лабораторного мінерального аналізу шліхів, висвітлюються методи розділення шліхів на фракції.

Реферат розрахований для студентів геологічних спеціальностей і може бути використаний для проведення практичних і лабораторних робіт.

ПІДГОТОВКА, АНАЛІЗ, ФРАКЦІЮВАННЯ, ШЛІХ, СЕПАРАЦІЯ.

Умови одержання реферату: за договором. 03022, Київ, вул. Васильківська, 90, кафедра мінералогії, геохімії і петрографії.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Фракціювання шліхів...........................................................................................5

1.1 Підготовка шліхів до аналізу............................................................................8

1.1.1 Зважування шліху......................................................................................8

1.1.2 Ситовий аналіз............................................................................................8

1.1.3 Відбір середньої проби..............................................................................8

1.2. Магнітна сепарація шліхів...............................................................................9

1.2.1 Сепарація постійними магнітами.............................................................9

1.2.2 Сепарація електромагнітами...................................................................10

1.3 Фракціювання шліхів за допомогою важких рідин......................................12

ВИСНОВКИ............................................................................................................14

Список літератури..................................................................................................15

ВСТУП

Дослідження мінерального складу шліхів у лабораторії досить своєрідне і суттєво відрізняється за рядом прийомів від звичайного мінералогічного аналізу зразків руд або порід. Специфіка дослідження мінералів у шліхах визначається передусім невеликими їх розмірами: окремі зерна мінералів шліхів не розрізняються простим оком і їх приходиться розглядати за допомогою бінокулярного стереоскопічного мікроскопу. Мікроскопи дають стереоскопічне зображення об'єкта, що дозволяє вивчати деякі особливості окремих зерен або кристалів мінералів, що лежить в основі їх діагностики.

Мінерали шліхів при довгому перенесені від їхнього корінного джерела змінюють свій зовнішній вигляд. Так, механічна дія на зерна мінералів приводить до появи на їх поверхні подряпин, тріщин, вибоїн, при великій кількості яких мінерали стають матовими. Крім того, змінюється початкова форма зерен або кристалів мінералів, так як при переносі у поверхневих умовах відбувається розламування зерен, а у подальшому, при значному перенесені, – обкатування. При цьому хімічно нестійкі мінерали дуже змінюються: на їх поверхні при окисленні утворюються плівки вторинних мінералів, які покривають зерна, заповнюють дефекти поверхні.

Таким чином, механічна і хімічна дія вивітрювання на мінерали дуже змінює їх зовнішній вигляд і робить невпізнаними. Особливо інтенсивно змінюються зерна рудних мінералів, які представляють найбільший інтерес у складі шліху. У зв'язку зі сказаним своєрідні ті методи, за допомогою яких мінерали діагностуються у шліхах. Звичайно лабораторний аналіз шліхів поділяють на дві стадії:

фракціювання шліхів (підготовка їх до аналізу і виділення груп мінералів, близьких між собою за деякими властивостями);

діагностика мінералів в окремих фракціях за допомогою різних методів дослідження.

У даній роботі розглянуто фракціювання шліхів.

 • Фракціювання шліхів

  Фракціювання шліхів з цілю вивчення їх речовинного складу є одним із найголовніших етапів мінералогічних досліджень в лабораторіях. Методи сепарації основані на відмінностях в фізичних або фізико-хімічних властивостях розділюючих мінералів; відмінності в густинах, магнітних, електричних властивостях мінералів, твердості, розмірах і формі зерен дозволяють виділяти із загальної маси шліху групи мінералів, які володіють строго визначеними властивостями.

  Визначення мінералогічного складу таких фракцій шліху значно полегшується, так як можливість знаходження в тій чи іншій частині шліху визначеного мінералу залежить від його властивостей і тому при діагностиці коло можливих мінералів помітно звужується. У багатьох випадках вдається виділяти моно мінеральні фракції, визначення мінералів яких не представляє труднощів.

  На даний час є багато принципово близьких схем, за якими проводиться фракціювання шліхів. В основі його лежить використання відмінностей у мінералів магнітних і електричних властивостей і густин. Складом шліхів – відношенням в ньому важких і легких мінералів – визначається послідовність виповнення окремих операцій. Найбільш часто розпочинають фракціювання із відокремлення фракцій феромагнетиків, потім за допомогою важких рідин відокремлюють важкі мінерали від легких і отриману фракцію оброблюють електромагнітом для розділу парамагнітних і діамагнітних мінералів (табл. 1.1).

  Подібна послідовність операцій зручна при чорних шліхах, які мають невелику кількість легкої фракції (кварцу, польових шпатів і т.д.). Однак такі шліхи відмиваються при пошуках рідко, так як при цьому можлива втрата цікавих з пошукової точки зору типоморфних супутників рудних мінералів. При лабораторній обробці сірих шліхів потрібно дещо змінити послідовність

  операцій – обробку шліху важкою рідиною проводити


 •  
  Загрузка...