REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Технології → Структурна схема та принцип роботи ЗУСКТ

МСтруктурна схема та принцип роботи ЗУСКТСтруктурна схема та принцип роботи ЗУСКТСтруктурна схема та принцип роботи ЗУСКТСтруктурна схема та принцип роботи ЗУСКТІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Івано-Франівське управління освіти

Коломийський технічний ліцей ВПУ-14

Структурна схема та принцип роботи ЗУСКТ

КЕР-305-04-2001

на тему:

Структурна схема та принцип роботи ЗУСКТ

Виконав: Васкан С. В.

Перевірив: Корнієнко А. І.

КСтруктурна схема та принцип роботи ЗУСКТОЛОМИЯ 2001

Зміст

  • телевізори 3УСКТ;

  • загальні відомості, структурна схема телевізора 3УСКТ;

  • конструкеція.

В цій курсовій роботі розглянуті уніфіковані кольорові телевізори, починаючи з 3-го покоління. Особливістю уніфікованих телевізорів є застосування одинакового набору блоків, в результаті чого номенклатура запасних деталей уніфікованих телевізорів скорочена. При різних торгових назвах (наприклад, "Рекорд", "Садко", "Радуга" та ін.) телевізори можуть мати одинакову схему, вміщувати одинакові блоки, а відрізнятися лише зовнішнім оформленням і конструкцією корпуса.

В телевізорах 3УСКТ застосовуються спеціальні фільтри на поверхнево-акустичних хвилях (ПАХ), які не потребують настройки, замінюють фільтри зосередженої селекції, вміщують від 9 до 13 точок настройки і мають високу стабільність амплітудно-частотної характеристики АЧХ. В телевізорах 3УСКТ застосовуються кінескопи із самозведенням електронних променів, імпульсні блоки живлення.

Від більш ранніх моделей телевізори 3УСКТ відрізняються меншим числом деталей, більш низькою споживчою потужністю і більш високою надійністю. Значно знизилася загальна вага телевізора.

Конструктивно телевізори 3УСКТ мають касетно-модульну конструкцію (рис.1). Основою конструкції служать уніфіковане шассі, закріплене на двох кронштейнах.

У випадку ремонту шассі може встановлюватися під кутом 45 або 90 градусів. На шассі розміщуються модулі радіоканалу, кольору, рядкової і кадрової розгорток. Модуль живлення може кріпитися на шассі або окремо на дні корпуса телевізора. Блок управління (БУ) і пристрій вибору програм (СВП-4-5, СВП-4-10, УСУ-1-15) встановлені на лицьовій панелі телевізора.

Структурна схема та принцип роботи ЗУСКТ

Рис. 1. Розміщення основних частин в телевізорі 3УСКТ:

1 – антенні гнізда і запобіжники; 2 – плата регулятора тембру і кольорових тонів; 3 - модуль кольору; 4 – субмодуль кольору; 5 – модуль рядкової розгортки; 6 – плата кінескопа; 7 – субмодуль корекції растру; 8 – модуль кадрової розгортки; 9 – модуль живлення; 10 – з'єднувальна плата; 11 – пристрій синхронізації розгорток; 12 – субмодуль радіоканалу; 13 – селектор каналів СК-М-24-2; 14 – селектор каналів СК-Д-24; 15 – модуль радіоканалу.

На дні корпуса встановлюється плата фільтру живлення ПФЖ. Динамічна головка може бути встановлена на лицьовій панелі або на корпусі збоку. Модулі зв'язані між собою з допомогою з'єднувачів типу СНП. Позначеня вилки і розетки, з'єнаних один з одним, складається з двох частин: позиційного позначення з'єднувача в межах модуля, якому він належить, і позначення (в дужках) модуля, в якому встановлена відповідна частина.

Наприклад, якщо розетка Х1 модуля А2 позначається Х3(А8), то це значить, що вона з'єднана з вилкою Х3 модуля А8.

Структурна схема телевізора 3УСКТ

Структурна схема телевізора 3УСКТ представлена на

рисунку 2.

Радіосигнал телебачення через антенні входи "МВ" або "ДМВ" поступає відповідно на селектори СК-М-24 або СК-Д-24, в залежності від вибраного діапазону. Управління селекторами електронне і створюється напругами, які надходять із пристрою вибору програм А10.

Селектори каналів перетворюють прийнятий ВЧ-сигнал в проміжну частоту зображення (38,0 МГц) і звука (31,5 МГц). При прийомі в діапазоні ДМВ виділений сигнал ПЧ поступає на змішувач селектора МВ, який в даному випадку працює як додатковий підсилювач. Із виходу селектора А1.1 сигнали ПЧ поступають на підсилювач проміжної частоти зображення ППЧЗ в субмодулі радіоканалуА1.3, де відбувається підсилення радіосигналів і формуванння амплітудно-частотної характеристики АЧХ сигналів. Формується АЧХ з допомогою фільтру на поверхнево-акустичних хвилях ПАХ, який являється вхідним пристроєм ППЧЗ. З виходу ППЧЗ сигнали поступають на відеодетектор і на схему АПЧГ. Відеодетектор перетворює сигнали ПЧ у відеосигнал зображення. Крім того, на виході детектора присутній сигнал другої інтервальної частоти звука у вигляді різниці fпч. зобр. – fпч. звука = 6,5 МГц. Схема АПЧГ формує напругу, величина якої пропорційна відхиленню проміжної частоти від номінального значення. Ця напруга сумується з напругою настройки і поступає на селектори каналів, забезпечуючи підстройку гетеродинів.

З виходу відеодетектора повний кольоровий телевізійний сигнал ПКТС поступає на пристрій автоматичного регулювання підсилення АРП, в канал звуку і на емітерний повторювач.

Пристрій АРП виробляє сигнал, який забезпечує стабільність рівня відеосигналу призміні рівня сигналів ПЧ. Пристрій АРП охоплює своїм регулюваннням підсилювач високої частоти ПВЧ в селекторах каналів і ППЧЗ. В каналі звука виділяється сигнал другий ПЧ звука, потім сигнал підсилюється і обмежується в підсилювачі проміжної частоти звука ППЧЗв, після цього здійснюється частотне детектування в ЧД і попереднє підсилення звукової частоти в ПЧЗ.

З емітерного повторювача підсилений по струму відеосигнал поступає в субмодуль синхронізації розгорток ПСР А1.4 і в модуль кольору МК А2.

В субмодулі синхронізації розгорток А1.4 із ПКТС виділяються


 
Загрузка...