REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Туризм → СПАДОК АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО В КИЄВІ

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ НА МИСТЕЦЬКУ ТЕМАТИКУ

"СПАДОК АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО ВКИЄВІ"

КУРСОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ

"ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Студента курсу

заочної форми навчання

групи

Науковий керівник

Київ - 2009

Зміст

стор.

Вступ ................................................................................ 3

РОЗДІЛ І. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ЕКСКУРСІЇ

1.1. Загальне поняття екскурсійної діяльності, класифікація

екскурсій.............................................................................. 5

1.2. Підготовка нової екскурсії. ................................................ 6

1.2.1. Робота творчої групи з підготовки нової екскурсії, етапи

підготовки екскурсії............................................................... 7

1.3. Методика проведення екскурсії.......................................... 11

1.3.2. Методичні прийоми розповіді.......................................... 18

1.3.3. Особливі методичні прийоми .......................................... 22

РОЗДІЛ 2. СПАДОК АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКО У КИЄВІ

2.1. Життя та діяльність великого будівничого Владислава

Владиславовича Городецького............................................... 24

2.2 Мистецтвознавча екскурсія спадок Архітектора

Городецького в Києві............................................................ 32

ВИСНОВКИ........................................................................ 40

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ І ДЖЕРЕЛ.............. 41

ДОДАТКИ.......................................................................... 42

Вступ

Екскурсійній справі - понад сто років, але найбільш інтенсивно її розвиток розпочався з 70-х - 80-х років минулого століття. Зараз екскурсійна справа - важливий розділ культосвітньої роботи серед населення. Про це свідчать: щорічна участь в екскурсіях близько мільярда чоловік; десятки тисяч екскурсійних тем; семидесятитисячна армія екскурсоводів; тисячі організацій, що активно ведуть екскурсійну роботу; розвиток теорії і методики екскурсійної справи.

Актуальність теми дослідження: світове співтовариство визнало туризм ефективним засобом індивідуального й колективного вдосконалення, важливою складовою якого є послуга суто інтелектуального характеру – екскурсія з її просвітницькою, духовною та освітньою функціями.

Невичерпні екскурсійні ресурси багатьох регіонів нашої країни разом з глибинним національним духовним корінням і традиціями українського народу дають підставу стверджувати, що саме екскурсії можуть стати активним і змістовним засобом гармонізації особистості, її духовного зростання в новій демократичній Україні. Вони є джерелом нової інформації, нових вражень і відчуттів.

Київ – столиця нашої країни. Головне й найбільше місто, на протязі всього свого існування вбирало все найкраще, що могла дати українська земля. Тому й не дивно, що з мистецької точки зору Київ найбільш привабливе місто України.

Аналізуючи мистецький арсенал нашої столиці можна прийти до висновку, що одними з найпомітніших пам'ятків мистецтва Києва є доробки найвидатнішого українського архітектора – Владислава Владиславовича Городецького.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність теми дослідження курсової роботи.

Об'єктом дослідження курсової роботи по-перше є екскурсійна діяльність, та по-друге – життя, діяльність і творчий доробок В.В. Городецького.

Предмет дослідження – сутність та технологія проведення екскурсій, архітектурна цінність проектів Городецького.

Метою курсової роботи є дослідження технології підготовки і проведення екскурсій на мистецьку тематику.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

  • дослідити поняття і структуру екскурсії;

  • виявити етапи підготовки екскурсії;

  • розробити методологію проведення екскурсії;

  • дослідити творчій доробок архітектора Городецького.

РОЗДІЛ І. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ НОВОЇ ЕКСКУРСІЇ

1.1. Загальне поняття екскурсійної діяльності, класифікація екскурсій.

До складу туристичних послуг, згідно з Міждержавними стандартами (ГОСТ 28681.1-95 і ГОСТ 28682.2-95), зараховуються екскурсії, походи і подорожі. Екскурсія може бути надана як екскурсанту, так і туристу.

Екскурсія - туристична послуга, яка забезпечує задоволення духовних, естетичних, інформаційних та інших потреб туриста або екскурсанта.

Екскурсант - тимчасовий відвідувач, який перебуває менше 24 годин у країні або на об'єкті відвідування.

Екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами, з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо1.

Під час екскурсії учасники мають можливість пізнавати навколишній світ, природні явища й утворення, історичні ситуації, побутові елементи, надбання та здобутки місцевості та ін.

Функціональне призначення екскурсії - відпочинок і дозвілля, підвищення пізнавального та культурного рівня, спілкування.

Екскурсійна діяльність має свої характерні ознаки: зміст, тематику, склад учасників, місце проведення, впорядкований маршрут, тривалість за часом, форму проведення, спосіб пересування, наявність екскурсовода, тексту екскурсії, об'єктів показу і безпосередньо наявність самих учасників.

За змістом екскурсії бувають багатопланові (оглядові) і тематичні. Тематичні екскурсії, як правило, присвячені одній темі або події. Такі екскурсії поділяються на природознавчі, історичні, літературні, мистецькі, екологічні, виробничі та інші.

Мистецтвознавчі екскурсії мають підгрупи:

  • історико-театральні (наприклад, "З історії українського театру" та ін.);

  • історико-музичні (наприклад, "Київ музичний" та ін.);

  • по народних художніх промислах

  • по місцях життя і діяльності діячів культури;

  • у картинні галереї і виставкові зали, музеї, в майстерні художників і скульпторів.

За складом учасників екскурсії поділяються на індивідуальні, групові, для школярів та студентів, для місцевого населення та приїжджих.

За місцем проведення екскурсії бувають: по місту, за містом та на міжміських маршрутах (інформація в дорозі).

За способом


 
Загрузка...