REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Туризм → Організація залізничних перевезень туристів (на прикладі ТЦ “Карпати”)

України на власному залізничному транспорті – паровозах. Місцезнаходження підприємства м. Київ, вул. Госпітальна, буд.12.

На фірмі пропонуються як подорожі за заздалегідь розробленою програмою, так і ексклюзивні тури на замовлення в межах України. Також надаються послуги з екскурсійного обслуговування.

Організаційна структура ТОВ "Карпати" є лінійною.

РОрганізація залізничних перевезень туристів (на прикладі ТЦ “Карпати”)
ис. 1. Організаційна схема ТОВ "Карпати".

Туристичний центр має свого генерального директора, який здійснює загальне керівництво і розробляє загальну стратегію фірми.

Перший заступник генерального директора здійснює керівництво над менеджерами, а також здійснює маркетингову діяльність, рекламну політику. Розробляє туристичні операції, залізничні маршрути по Україні.

Заступник генерального директора з технічної частини здійснює забезпечення нормального і безперебійного функціонування рухомого складу – паровозів.

Менеджери з туризму ведуть роботу по плануванню і здійсненню туристичних подорожей на основі договорів і розробляють та організовують туристичні маршрути різної тематичної спрямованості. Вони також ведуть роботу по формуванню груп, підбирають керівників, гідів, перекладачів, влаштовують організаційні питання в межах власної компетенції, формують та контролюють списки груп при оформленні і страхуванню.

Фінансовий контроль за роботою фірми здійснює головний бухгалтер, до якої надходить інформація про наявність та рух грошових коштів і здійсненні різних фінансових та господарських операцій. Вона відповідає за належне документальне оформлення всіх фінансових операцій, веде бухгалтерську документацію, здійснює контроль за прибутками та збитками фірми, своєчасно нараховує та перераховує податки до бюджету, подає бухгалтерську, податкову та статистичну звітність.

Секретар фірми приймає та оброблює усю інформацію, яка стосується фірми, передає керівнику, а також у всі підрозділи фірми, веде документацію, веде первинні переговори і надає первинну інформацію.

Також на фірмі працює турагенти, які розповсюджують рекламу, рекламують фірму "Карпати" на різних суб'єктах господарювання та запрошують клієнтів.

Найбільша частка в загальній вартості путівки складає транспортна складова: 30-40%, яка від коливання цін послуги сторонніх організацій – залізничного депо, а також від сезонної градації.

На вартість готельного обслуговування і харчування впливає термін проживання. Чим він більший, тим нижча вартість одного туродню.

Основна частина потоку туристів складається з укомплектованих груп. Тоді фірма визначає оптову ціну подорожі для всієї групи. При цьому надається знижка для масової оптової угоди в залежності від обсягу операції - до 10 %, по строкам та термінам проживання туристів - до 5%, знижка в залежності від терміну тривалості тура - до 10%.

В цілому ціна на туристичне обслуговування груп може бути нижча за ринкову ціну разової путівки на 10-20%.

Господарчі зв'язки з іншими підприємствами засновані на заключенні договорів на ремонтно - технічне обслуговування, послуг зі страхування підприємства, наданням екскурсійних послуг, забезпеченням харчування та проживання туристів.

Комерційні угоди на туристичні послуги заключають менеджери, на яких покладається відповідальність при заключенні угоди. Угоди з іншими підприємствами на надання ремонтно – технічного обслуговування, страхування, медичної підтримки заключаються вищим керівництвом фірми.

Сильними сторонами підприємства є :

- різноманітність залізничних турів, завдяки чому на підприємстві майже не виникає проблеми сезонності;

- гнучка система знижок;

- належний рівень професійної підготовки працівників підприємства;

  • Слабкими сторонами на фірмі є недостатній розвиток прийому вітчизняних туристів.

Фінансово-господарська діяльність ТЦ "Карпати" характеризується наступними даними (табл. 2.1).

Дані таблиці 2.1 свідчать про добрий фінансовий стан підприємства. Так, майже всі показники зросли: оборот у 2003 році зріс майже на 18,2 відсотка, кількість обслужених туристів зросла на 2,6 відсотка. Чистий прибуток підприємства у 2003 році збільшився до 127,3 тис. грн., тобто на 18,9 відсотка.

Таблиця 2.1.

Основні показники діяльності ТЦ "Карпати" у 2001-2003 рр., тис. грн.

Показники

Роки

Відхилення

2001

2002

2003

2002 р. від 2001 р.

2003 р. від 2002 р.

Абсо-лютне

%

Абсо-лютне

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Оборот готельного комплексу (турфірми)

412,5

493,3

583,2

80,8

19,6

89,9

18,2

2

Виручка від основних послуг

412,5

493,3

533,2

80,8

19,6

89,9

18,2

3

Кількість обслужених туристів, чол.

1625

1784

1830

159

9,8

46

2,6

4

Чисельність працівників готельного комплексу (турфірми)

45

52

57

7

15,6

5

9,6

В т.ч. обслуговуючий персонал (основні робітники)

45

52

57

7

15,6

5

9,6

5

Фонд заробітної плати

118,8

156,8

205,2

38,0

31,9

48,4

30,8

6

Середня заробітна плата

0,22

0,25

0,31

0,03

13,6

0,06

24,0

7

Виробіток на одного працюючого


 
Загрузка...