REFERATUA.ORG.UA — База українських рефератівГоловна Література українська → Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І.Багряного Тигролови

Курсова робота

Формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І.Багряного "Тигролови".

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Засоби характеротворення героїв.

 • Процес формування особистості.

 • Поняття "характер".

 • Морально-етичний ідеал багрянівського героя.

  Розділ ІІ. Сюжетно-композиційні особливості.

 • Жанр пригодницького роману у творчості І.Багряного.

 • Особистість і тоталітарне суспільство у романі І.Багряного "Тигролови".

  Висновки

  Список використаної літератури.

  ВСТУП

  Творча спадщина І.Багряного ще мало досліджена, але, безмовно, - це була людина великого таланту і трагічної долі.

  У своєму мистецькому самовираженні він був чесним і щирим. Саме цим творчість І.Багряного – особлива. Людину він ніколи не показував жертвою, котра згоріла в тоталітарному пеклі, а героєм, що уособлює нескорений український народ.

  На думку М.Балаклицького, у творах І.Багряного любов є основними компонентом. А також М.Балаклицький вперше оцінював багрянівські тексти з філософскьо-релігійнх позицій. Котрий прокоментував помсту "Григорія Многогрішного "Тигролови") своєму колишньому слідчому Де двину, в такий спосіб: "Хоч, ми є християни і повинні керуватися в життя християнськими засадами, які кажуть за камінь платити хлібом, то одначе життя таке жорстоке і нехристиянське, що з тими засадами далеко не зайдеш. ...саме життя спонукає користуватися іншою, як християнська, старозаповітною засадою – око за око, зуб за зуб, або таки просто засадою унешкідливлення того "ближнього" ... хочеться уберегти своє життя"1. [3; 158]

  У 1920-1930-ті роки творчість І.Багряного була негативно атестована. Пролетарськими критиками. Зарахувавши І.Багряного до письменників - !попутників", М. Доленко відзначив психологічну розкиданість, неврівноваженість настроїв, егоцентричну тематику, декласовість; І.Михайленко відзначив пасеїзм, самоспоглядання2. [цит. За 4; 13]

  "Герої Багряного більше сконструйовані до того, як, на думку письменника, має бути, ніж узяті з дійсності в повноті життьових проявів", - вважає Ю. Шерех3 [34; 219]. Це закономірно, оскільки письменник стоїть на виразно нереалістичних, навіть більше – романтичних позиціях. Письменник ставить людину – свого сучасника – у виняткові обставини, у протиприродні для неї умови і випробовує її ними. І.Багряного цікавить, що розкривається в людині в екстремальних умовах.

  Читаючи твори І.Багряного, неможливо не зауважити, що герої схожі на самого автора. Його герої – це сильні особистості, інтелігенті люди. Таким є сам письменник. Це людина, яка йде на службу владі, не займає угодницької позиції, не ї "хамелеоном" і його герой теж. Це людина, яка здатна на власні глибокі міркування. Декларуючи свою незалежну світоглядну й естетичну позицію, І.Багряний у передмові до поеми "Ave Maria" заявляє: "Не іменуй мене поетом, друже мій, бо поети нині – це категорія злочинців, до якої я не належав і не хочу належати. Не іменуй мене поетом, бо слово "поет" скорочено стало визначати – хамелеон, проститутка, спекулянт. Авантурник, ледар...

  Не іменуй же мене поетом, друже мій. Я хочу бути тільки людино, яких так мало на світі, я хочу бути тільки нею"4. [3; 158]

  Саме цей монолог відкриває нам внутрішній світ письменника. Молодий автор прагне стати митцем. Відчуває саме в цьому своє призначення. Таким героєм, гуманною людиною і просто особистістю у романі "Тигролови" виступає Григорій Многогрішний – героїчна особистість, яка не терпить неправди і вірить у краще. Але окремого дослідження, присвяченого концепції героїчної особистості ще не було. Це і зумовлює актуальність теми бакалаврської роботи.

  Метою дослідження є системне вивчення творчості І.Багряного, концептуальних засад його художнього мислення, які виявляються в ідейно-тематичній та жанрово-стильовій системі автора.

  Звідси випливають конкретні завдання:

  • визначити місце Івана Багряного в українському літературному процесі;

  • дослідити витоки світогляду письменника;

  • простежити концепцію героїчної особистості у творчості І.Багряного;

  • проаналізувати символічність образів у романі "Тигролови";

  • розкрити чинники. Які формують характер багрянівського героя.

  Об'єктом дослідження є роман І.Багряного "Тигролови".

  Предметом дослідження є формування героїчної особистості, характеротворення героя у романі І.Багряного "Тигролови".

  Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел (38 позицій).

 • Процес формування особистості.

  В історії дослідження особистості виділяють три основні пеони:

 • філософсько-літературний;

 • клінічний;

 • експериментальний.

  До другої половини ХХ сторіччя склалося багато різних підходів і теорій особистості. В даній роботі ми звернемося до психодинамічного і соціодинамічного типу теорії особистості.

  В першу чергу слід зазначити, що людина особистістю не народжується. Вона нею стає. У процесі життя у людини утворюються динамічні стереотипи, які є фундаментом звичних дій, рис характеру5 [20; 135]

  З дня народження людина зазнає нарізноманітніших впливів навколишнього середовища, на які вона неминуче повинна відповідати певною діяльністю, що часто закріплюється на все життя і виявляється у певних рисах характеру.

  Люди народжуються, з різними особливостями функціонування головного мозку. В процесі життя формуються різні морально-психологічні якості. В одній сім'ї за схожих умов виростають діти з різними рисами характеру.

  Багатогранність спілкування, обставин, в які потрапляють люди, створюють надзвичайно різноманітні умови життя та виховання. Емоційне життя людини знаходиться під прямим впливом характеру, який визначає індивідуальність та своєрідність особистості. Від інших рис особистості характер відрізняється перш за все своєю стійкістю і більш раннім формуванням. "людина керується скоріше тим, що їй природно", що "бажається", або "не бажається". Коли людина починає діяти як особистість, то керується тим, що "має бути", що "треба", "як належить".6 [1; 34]

  З розвитком особистості людина починає жити більш нормативно не тільки в розумінні загальної спрямованості, але й у розумінні засобів поведінки.

  Розглянемо співвідношення понять "людина", "особистість", "індивід", "індивідуальність".

  Людина (homo sapiens) – це природні істота, в якої біологічне в процесі історичного розвитку, під впливом соціальних умов змінилося, набуло своєрідних специфічно людських особливостей.

  Поняття "індивід" застосовується для одиничної природної істоти (homo sapiens). З'являючись на світ як індивід людина включається в систему суспільних взаємовідносин і процесів, як носій свідомості, яка формується і розвивається в процесі діяльності.

  Особистість – це конкретний індивід з


 •  
  Загрузка...